Privacy Policy

La nostra adreça web es: http://arcalaska.ad.

Informació Legal

ARCALASKA (en endavant Arcalaska) és una marca registrada en l’Oficina de Patents i Marques del Principat d’Andorra amb el número de registre 40418 de la qual és propietat de la societat Tristaina S.L.

La utilització d’aquest portal implica l’acceptació de cadascuna de les condicions incloses en aquest avís legal. Per tant, és necessari que es llegeixi atentament. Així mateix alguns dels serveis que s’ofereixen en aquest portal estan sotmesos a condicions particulars pròpies que complementen les contingudes en aquest avís legal i en conseqüència és convenient llegir-les i acceptar-les prèviament.


Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest portal d’Arcalaska que està allotjat a la URL www.arcalaska.ad, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de la marca ARCALASKA i, per tant, li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.

Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat d’Arcalaska i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides segons la legislació vigent.

En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements que integren el portal o dels continguts i serveis personals. En conseqüència, en queda prohibida la còpia, la comunicació pública, la distribució, la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic sense el consentiment exprés d’Arcalaska.

Condicions d’accés

Caràcter gratuït de l’accés i utilització d’aquest portal.
L’accés a tots els serveis d’aquest portal és gratuït per als usuaris de les pàgines web d’Arcalaska.


Registre d’usuari

La utilització dels serveis d’aquest portal no exigeix la prèvia subscripció o registre per part dels usuaris. En cas de determinats serveis d’aquest portal on sigui necessari l’ús d’un registre, aquest es farà en la forma que s’indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en els avisos dels formularis.

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti en els formularis per a la subscripció dels serveis haurà de ser pròpia i certa. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a Arcalaska o a tercers per la informació que faciliti.

Arcalaska tractarà les dades d’acord amb la legislació vigent en cada moment garantint la confidencialitat i l’exercici dels drets dels usuaris subscrits a cada servei.


Contingut

Arcalaska posa a disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen en aquest portal i a les pàgines web que el complementen a les quals es pot accedir des de la “home” del mateix portal.

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, se’n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada en aquest portal d’Arcalaska sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent.

Participació en comentaris, fòrums, xats, concursos i altres similars.

Els usuaris registrats als serveis del portal d’Arcalaska podran participar en diferents serveis de la societat de la informació com xats, concursos o altres de similars.

Cada servei té unes condicions particulars de participació que l’usuari es compromet a seguir


Participació en concursos i jocs

És necessari estar registrat com a usuari per poder participar en concursos que es promocionin des del mateix portal. Cada concurs tindrà unes condicions de participació que seran visibles i accessibles en tot moment per als participants. Abans de participar-hi l’usuari es compromet a llegir-les amb deteniment.

La participació en concursos promoguts pel portal d’Arcalaska comporta l’acceptació de les bases o de les condicions de participació.


Usos permesos

S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del web només si es compleixen les condicions següents:

Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats d’aquest web.
Que es faci només per obtenir la informació per a l’ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
Que cap dels continguts relacionats amb aquest web siguin modificats de cap manera.
Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l’acompanyen.


Reserves de domini

Arcalaska es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquest web, de la configuració i de la presentació d’aquest i de les condicions d’accés.


Responsabilitats

Exempció de responsabilitats per continguts o funcionament del lloc web

Exempció de responsabilitats per continguts:

Des d’aquest lloc web d’Arcalaska es pot tenir accés tant a continguts propis, com a informacions i continguts subministrats per tercers. En aquest cas, Arcalaska no controla aquests continguts ni garanteix l’existència de virus en la descàrrega de la informació, en conseqüència, Arcalaska no serà responsable dels danys i perjudicis que ocasionalment es puguin produir en aquest supòsit.

Aquest bloc web també posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (links, bàners, botons, etc.) i eines que permeten fer recerques i accedir a diferents llocs web gestionats per un tercer. Arcalaska no controla, ni recomana, ni subministra la informació i els serveis que es puguin allotjar en aquests llocs web, per tant, l’usuari que hi accedeixi ha d’extremar la prudència en la valoració i en la utilització de la informació, continguts i serveis que en aquests llocs enllaçats existeixin. Arcalaska no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

a. El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.

b. El manteniment de la informació, continguts o serveis existents en els llocs enllaçats.

c. La prestació o transmissió de la informació, continguts o serveis existents en aquests llocs.

d. La qualitat, la licitud i fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

e. L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, emmagatzematge i posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.

f. La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.

g. La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.

h. Falta de veracitat, exactitud o actualitat d’aquests continguts.

i. Arcalaska no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l’ús dels serveis i continguts accessibles des d’aquest portal de notícies. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació realitzada a través del portal serà responsabilitat de qui l’hagi efectuat, ja que Arcalaska no controla l’autenticitat dels continguts ni informacions subministrades pels usuaris d’aquest portal.


Exempció de responsabilitats per funcionament del lloc web

Arcalaska no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l’accés a aquest portal o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat.Arcalaska farà tot el que calgui per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar-ne els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d’actualització en els continguts.

Arcalaska no serà en cap cas responsable per les avaries, errades en el subministrament o problemes de connexió a la xarxa per part del proveïdor de serveis d’Internet que l’usuari hagi escollit.

Exempció de responsabilitats per l’ús d’aquest portal:

Tant l’accés a aquest portal com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l’usuari. Arcalaska no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús.

Arcalaska no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents que s’hi emmagatzemin, com a conseqüència de:

a. La presència de virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del portal.

b. Un mal funcionament del navegador o de l’ús de les versions no actualitzades. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L’usuari s’abstindrà en tot moment d’utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers


Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, la seva revenda, com també la lesió de drets de propietat intel·lectual d’Arcalaska donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Qualsevol enllaç de tercers a aquest portal ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els «links profunds», el «framing» i qualsevol altre aprofitament dels continguts del portal a través de tercers no autoritzats.


Protecció de dades

Dades subministrades voluntàriament per l’usuari

Les dades subministrades voluntàriament per l’usuari es tractaran únicament amb les finalitats indicades en els avisos corresponent en cada cas i amb l’objectiu de prestar el servei sol·licitat.

S’incorporaran en un fitxer automatitzat d’Arcalaska protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes segons el tipus de fitxers i no es comunicaran a tercers sense el consentiment del titular.


Cookies

No s’utilitzaran cookies per a l’adquisició de dades personals identificatives. Les cookies només serviran per facilitar l’accessibilitat al lloc web. Aquestes cookies únicament recullen informació tècnica per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar l’exploració del lloc web.

Les cookies queden guardades a la memòria cau del navegador, tot i que no es reutilitza la informació continguda.